Podczas pierwszej wizyty jest czasem na to, aby:

 • uważnie wysłuchać problemów Pacjenta,
 • zadać pytania mające na celu ustalenie z jakiego rodzaju problemem / problemami mamy do czynienia,
 • ustalić czy leczenie osteopatyczne, fizjoterapeutyczne może poprawić stan pacjenta,
 • określić możliwe przeciwskazania do określonych zabiegów, czynności, ćwiczeń,
 • określić możliwie najlepszy plan leczenia, dobór ćwiczeń, zaleceń związanych z życiem codziennym

oraz

 • przeprowadzić badanie manualne (osteopatyczne, fizjoterapeutyczne), wykonać określone testy i procedury celem ustalenia aktualnego stanu Pacjenta, możliwych przyczyn Jego problemu, 
 • jeśli nie ma przeciwskazań oraz stan Pacjenta na to pozwala, przeważnie podczas pierwszej wizyty wykonywany jest zabieg leczniczy  np. zabieg osteopatyczny (manualny) lub fizykoterapeutyczny np. diatermia, ultradźwięki, zabieg z zakresu ciepłolecznictwa lub inny rodzaj w zależności od potrzeb.

Jak się przygotować przed wizytą?

 • być może będziesz musiał/a rozebrać się do bielizny, więc wskazanym jest przynieść ze sobą koszulkę lub szorty, w których czujesz się komfortowo,
 • prosimy o wzięcie posiadanej dokumentacji związanej z dotychczasowym leczeniem np. opisów i zdjęć RTG, MRI, TK, USG itp.,
 • posiadanie dokumentacji medycznej NIE jest konieczne na pierwszej wizycie,
 • w miarę możliwości prosimy nie spożywać obfitego posiłku przynajmniej na 3 godziny przed wizytą.